Yli 28 vuoden kokemusta

Över 28 års erfarenhet

Koneurakointsija T. Lindström Oy on perustettu vuonna 1991 ja vuonna 2007 siitä muodostettiin osakeyhtiö. Toimenkuvaamme kuuluvat kaikki maansiirtotyöt talonpohjista ja viemärijärjestelmistä tienhoitoon. Sorat, murskeet ja mullat valmistamme omasta maasta, josta saamme myös hiekan ja luonnonkivet.

Asiakkaamme ovat sekä yrityksiä että yksityistalouksia: omakotiasujia ja mökkiläisiä.

 

Företaget grundades år 1991 och 2007 ombildades det till aktiebolag. Till företagsbilden hör många olika jordbyggnadsarbeten, allt ifrån husgrundsbotten och avloppsvattensystem till väg- och vinterunderhåll.

Vi betjänar både företagskunder och privatpersoner!

Perheyritys ja maatila

Familjeföretag och jordbruk

Tällä hetkellä perheen miehet, kolmessa polvessa, ovat valmiina toimintaan niin yrityksessä kuin perheen maatilallakin. Tilalla viljellään vehnää ja härkäpapua (2019) yli 30 hehtaarin alalla, mutta leipälajina on kuitenkin maanrakennusurakointi. Tom Lindström on yrityksen toimitusjohtaja ja omistaja. Poika Viktor ja isä Erik ovat kuitenkin vahvasti mukana toiminnassa, sesonkiaikoina työllistämme myös ulkopuolisia työntekijöitä.

 

Lindströms har också ett jordbruk, som år 2016 producerade vete och bondbönor. De dryga 30 ha odlad mark räcker ändå inte att föda alla tre generationer. Därför intar maskinarbetena en allt större roll i familjens  levebröd.

Idag är det tre generationer Lindström som är redo att rycka ut i lantbruket och i företaget. VD och ägare Tom, sonen Viktor och farfar Erik. Maskinenteprenör Lindström Ab sysselsätter tre personer på heltid;  Tom, Viktor samt en anställd.

Kalusto

Utrustning

Yrityksellä ja maatilalla on molemmilla oma kalustonsa. Panostamme nykyaikaiseen, asianmukaiseen kalustoon, jota käyttää asiansa osaava henkilökunta. Pidämme kalustosta hyvää huolta.

 

Gården och företaget har separat utrustning, båda har t.ex. traktorer, men de lämpar sig bäst för var sitt ändamål.​ Företagets traktorer är moderna, dels för att stora kunder så kräver och dels för att de blir mest ekonomiskt att använda utrustning som alltid fungerar.

 

Lue uuden konehallimme rakennuksesta Maatilan Pirkasta

Läs artikeln om när vår nya maskinhall byggdes

Vi är medlemmar i: